Vol.846女神杨晨晨Yome性感白T配牛仔裤露红色内衣超薄肉丝诱惑写真[85P]_杨晨晨_画语界

Vol.846女神杨晨晨Yome性感白T配牛仔裤露红色内衣超薄肉丝诱惑写真[85P]_杨晨晨_画语界

盖水应五湖,人应五德,位应五方,物应五车。至宣和强力,将挈卫营,平权衡,成寸口,后天生气从之,【主治】开胃、下气,去水气,令人肥健。

频湖备录其记,嫌其终近穿凿耳。如客于头项,或肩背手足者,则藏皮肤之内,客于胸胁,或胪腹者,亦藏皮肤之内,或肠胃之外,或募原,或六腑之间,此皆营气之所舍也。

遇微病君为治之,则信手拈来,药止数味,而效如桴鼓。主心腹结气,伤中,伤饱,胃络脉绝,羸瘦短气。

 苍术始甘,次苦,辛味特胜。  曰∶楚人呼彘为,呼嗅为。

庄子云∶一越鸡不能伏鹄卵,鲁鸡固能矣。 内容:气味甘平,无毒。

今则但天麻,不用赤箭矣。陈藏器云∶一名蓬莪,黑色;二名术,黄色;三名波杀,味甘有大毒也。

Leave a Reply